Vantuz çalışma şekli:

Vantuzlar, boru hatlarının dolumu, boşaltılması ve işletilmesinde hatta hava girişini ve hattan havanın tahliye edilmesini sağlamak
amacıyla kullanılan, hidromekanik prensiplere göre çalışan vanalardır.